toString【文字列変換】
valueOf【String型変換】
toLowerCase【小文字変換】・toUpperCase【大文字変換】
toLocaleLowerCase【小文字変換 (現在ロケール)】・toLocaleUpperCase【大文字変換 (現在ロケール)】

String.prototype.toString【文字列変換】

メモ

構文

string.toString()

文字列

let str = new String("あいうえお");
console.log(str);             // 出力:String { "あいうえお" }
console.log(str.toString());  // 出力:あいうえお
str = new String(NaN);
console.log(str.toString());  // 出力:NaN
str = new String(Infinity);
console.log(str.toString());  // 出力:Infinity
str = new String(undefined);
console.log(str.toString());  // 出力:undefined

String.prototype.valueOf【String型変換】

メモ

構文

string.valueOf()

文字列

let str = new String("あいうえお");
console.log(str);            // 出力:String { "あいうえお" }
console.log(str.valueOf());  // 出力:あいうえお
str = new String(NaN);
console.log(str.valueOf());  // 出力:NaN
str = new String(Infinity);
console.log(str.valueOf());  // 出力:Infinity
str = new String(undefined);
console.log(str.valueOf());  // 出力:undefined

String.prototype.toLowerCase【小文字変換】・toUpperCase【大文字変換】

メモ

構文

string.toLowerCase()
string.toUpperCase()

変換後の文字列

var str = "xyzXYZxyzXYZ";
console.log(str.toLowerCase()); // 出力:xyzxyzxyzxyz
console.log(str.toUpperCase()); // 出力:XYZXYZXYZXYZ
console.log(str);        // 出力:xyzXYZxyzXYZ

String.prototype.toLocaleLowerCase【小文字変換 (現在ロケール)】・toLocaleUpperCase【大文字変換 (現在ロケール)】

メモ

構文

string.toLocaleLowerCase() 
string.toLocaleUpperCase() 
string.toLocaleLowerCase( reserved1[, reserved2] ) 
string.toLocaleUpperCase( reserved1[, reserved2] ) 

変換後の文字列
reserved1リザーブ (実装依存)
reserved2リザーブ (実装依存)

var str = "xyzXYZxyzXYZ";
console.log(str.toLocaleLowerCase()); // 出力:xyzxyzxyzxyz
console.log(str.toLocaleUpperCase()); // 出力:XYZXYZXYZXYZ
console.log(str);           // 出力:xyzXYZxyzXYZ