round【小数点以下四捨五入】メソッド
ceil【小数点以下切り上げ】メソッド
floor【小数点以下切り下げ】メソッド
abs【絶対値】メソッド

Math.round【小数点以下四捨五入:round off】メソッド

メモ

構文

Math.round( x )

 • x:数値

 • 小数点以下を四捨五入した整数値
  x (参考値)戻り値
  NaNNaN
  +0+0
  -0-0
  +∞+∞
  -∞-∞
  0 < x < 0.5+0
  -0.5 ≦ x < 0-0

console.log(Math.round(1.5));    // 出力:2
console.log(Math.round(1.4));    // 出力:1
console.log(Math.round(-1.5));    // 出力:-1
console.log(Math.round(-1.5000001)); // 出力:-2
console.log(Math.round(-1.6));    // 出力:-2

console.log(Math.round(NaN));    // 出力:NaN
console.log(Math.round(+0));     // 出力:0
console.log(Math.round(-0));     // 出力:-0
console.log(Math.round(+Infinity)); // 出力:Infinity
console.log(Math.round(-Infinity)); // 出力:-Infinity
console.log(Math.round(0.4));    // 出力:0
console.log(Math.round(-0.5));    // 出力:-0

Math.ceil【小数点以下切り上げ:ceiling】メソッド

メモ

構文

Math.ceil( x )

 • x:数値

 • 小数点以下を切り上げた整数値
  x (参考値)戻り値
  NaNNaN
  +0+0
  -0-0
  +∞+∞
  -∞-∞
  (-1) < x < 0-0

console.log(Math.ceil(1.1));    // 出力:2
console.log(Math.ceil(-1.9));    // 出力:-1

console.log(Math.ceil(NaN));    // 出力:NaN
console.log(Math.ceil(+0));     // 出力:0
console.log(Math.ceil(-0));     // 出力:-0
console.log(Math.ceil(+Infinity)); // 出力:Infinity
console.log(Math.ceil(-Infinity)); // 出力:-Infinity

Math.floor【小数点以下切り下げ:floor】メソッド

メモ

構文

Math.floor( x )

 • x:数値

 • 小数点以下を切り下げた整数値
  x (参考値)戻り値
  NaNNaN
  +0+0
  -0-0
  +∞+∞
  -∞-∞
  0 < x < 1+0

console.log(Math.floor(1.9));    // 出力:1
console.log(Math.floor(-1.1));    // 出力:-2

console.log(Math.floor(NaN));    // 出力:NaN
console.log(Math.floor(+0));     // 出力:0
console.log(Math.floor(-0));     // 出力:-0
console.log(Math.floor(+Infinity)); // 出力:Infinity
console.log(Math.floor(-Infinity)); // 出力:-Infinity

Math.abs【絶対値:absolute value】メソッド

メモ

構文

Math.abs( x )

 • x:絶対値を求める数値

 • 絶対値
  x (参考値)戻り値
  NaNNaN
  −0+0
  −∞+∞

console.log(Math.abs(+3.5));   // 出力:3.5
console.log(Math.abs(-3.5));   // 出力:3.5

console.log(Math.abs(NaN));    // 出力:NaN
console.log(Math.abs(+0));    // 出力:0
console.log(Math.abs(-0));    // 出力:0
console.log(Math.abs(+Infinity)); // 出力:Infinity
console.log(Math.abs(-Infinity)); // 出力:Infinity