setTime【経過ミリ秒設定 (UTC)】メソッド
setUTCFullYear【年月日設定 (UTC)】メソッド
setUTCMonth【月日設定 (UTC)】メソッド
setUTCDate【日設定 (UTC)】メソッド
setUTCHours【時分秒設定 (UTC)】メソッド
setUTCMinutes【分秒設定 (UTC)】メソッド
setUTCSeconds【秒設定 (UTC)】メソッド
setUTCMilliseconds【ミリ秒設定 (UTC)】メソッド

Date.prototype.setTime【経過ミリ秒設定 (UTC)】

メモ

構文

setTime ( time )

 • time:1970/01/01 00:00:00 UTC からの経過ミリ秒

 • 1970/01/01 00:00:00 UTC からの経過ミリ秒

var date = new Date();
console.log(date.setTime(1234));
console.log(date.toString(), date.getMilliseconds()); // 出力:Thu Jan 01 1970 09:00:01 GMT+0900 (東京 (標準時)) 234

date = new Date("2001-02-03 04:05:06.789");
console.log(date.toString(), date.getMilliseconds()); // 出力:Sat Feb 03 2001 04:05:06 GMT+0900 (東京 (標準時)) 789
var time = date.getTime();
console.log(time);                  // 出力:981140706789

date.setTime(time);
console.log(date.toString(), date.getMilliseconds()); // 出力:Sat Feb 03 2001 04:05:06 GMT+0900 (東京 (標準時)) 789

date.setTime(NaN);
console.log(date.toString(), date.getMilliseconds()); // 出力:Invalid Date NaN

Date.prototype.setUTCFullYear【年月日設定 (UTC)】

メモ

構文

setUTCFullYear ( year [, month [, date ] ] )

 • year:UTCの年
 • month:UTCの月 (0~11 / 省略:元の値 / その他:補正)
 • date:UTCの日 (省略:元の値 / その他:補正)

 • 設定後の1970/01/01 00:00:00 UTC からの経過ミリ秒

var date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:06 GMT 789
date.setUTCFullYear(2100);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Wed, 03 Feb 2100 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCFullYear(2100, (12 - 1));
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 03 Dec 2100 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCFullYear(2100, (-1));
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Thu, 03 Dec 2099 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCFullYear(2100, (13 -1));
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Mon, 03 Jan 2101 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCFullYear(2100, (12 - 1), 31);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 31 Dec 2100 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCFullYear(2100, (12 - 1), 0);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Tue, 30 Nov 2100 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCFullYear(2100, (12 - 1), 32);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 01 Jan 2101 04:05:06 GMT 789

date = new Date(NaN);
date.setUTCFullYear(2100);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 01 Jan 2100 00:00:00 GMT 0

date = new Date(NaN);
date.setUTCFullYear(2100, (12 - 1));
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Wed, 01 Dec 2100 00:00:00 GMT 0

date = new Date(NaN);
date.setUTCFullYear(2100, (12 - 1), 31);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 31 Dec 2100 00:00:00 GMT 0

Date.prototype.setUTCMonth【月日設定 (UTC)】

メモ

構文

setUTCMonth ( month [, date ] )

 • month:UTCの月 (0~11 / 省略:元の値 / その他:補正)
 • date:UTCの日 (省略:元の値 / その他:補正)

 • 設定後の1970/01/01 00:00:00 UTC からの経過ミリ秒

var date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:06 GMT 789
date.setUTCMonth((12 -1));
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Mon, 03 Dec 2001 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCMonth((12 -1), 31);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Mon, 31 Dec 2001 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCMonth((13-1));
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Thu, 03 Jan 2002 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCMonth((12 -1), 0);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 30 Nov 2001 04:05:06 GMT 789

date = new Date(NaN);
console.log(date.setUTCMonth((12 -1)));           // 出力:NaN
console.log(date.setUTCMonth((12 -1), 31));         // 出力:NaN

Date.prototype.setUTCDate【日設定 (UTC)】

メモ

構文

setUTCDate ( date )

 • date:UTCの日 (存在しない日付になる場合、補正)

 • 設定後の1970/01/01 00:00:00 UTC からの経過ミリ秒

var date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:06 GMT 789
date.setUTCDate(28);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Wed, 28 Feb 2001 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCDate(-1);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Tue, 30 Jan 2001 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCDate(0);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Wed, 31 Jan 2001 04:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCDate(29);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Thu, 01 Mar 2001 04:05:06 GMT 789

date = new Date(NaN);
date.setUTCDate(1);
console.log(date.getUTCDate());               // 出力:NaN

Date.prototype.setUTCHours【時分秒設定 (UTC)】

メモ

構文

setUTCHours ( hour [, min [, sec [, ms ] ] ] )

 • hour:UTCの時
  説明
  0~230~23 時
  その他補正
 • min:UTCの分
  説明
  省略元の値
  0~590~59 分
  その他補正
 • sec:UTCの秒
  説明
  省略元の値
  0~590~59 秒
  その他補正
 • ms:UTCのミリ秒
  説明
  省略元の値
  0~9990~999 ミリ秒
  その他補正

 • 設定後の1970/01/01 00:00:00 UTC からの経過ミリ秒

var date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:06 GMT 789
date.setUTCHours(12);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 12:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03 04:05:06.789");
date.setUTCHours(12, 34);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 02 Feb 2001 12:34:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03 04:05:06.789");
date.setUTCHours(12, 34, 56);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 02 Feb 2001 12:34:56 GMT 789

date = new Date("2001-02-03 04:05:06.789");
date.setUTCHours(12, 34, 56, 987);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 02 Feb 2001 12:34:56 GMT 987

date = new Date("2001-02-03 04:05:06.789");
date.setUTCHours(24);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 00:05:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03 04:05:06.789");
date.setUTCHours(12, 60);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 02 Feb 2001 13:00:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03 04:05:06.789");
date.setUTCHours(12, 34, 60);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 02 Feb 2001 12:35:00 GMT 789

date = new Date("2001-02-03 04:05:06.789");
date.setUTCHours(12, 34, 56, 1234);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Fri, 02 Feb 2001 12:34:57 GMT 234

date = new Date(NaN);
console.log(date.setUTCHours(12));         // 出力:NaN
console.log(date.setUTCHours(12, 34));       // 出力:NaN
console.log(date.setUTCHours(12, 34, 56));     // 出力:NaN
console.log(date.setUTCHours(12, 34, 56, 987));  // 出力:NaN

Date.prototype.setUTCMinutes【分秒設定 (UTC)】

メモ

構文

setUTCMinutes ( min [, sec [, ms ] ] )

 • min:UTCの分
  説明
  省略元の値
  0~590~59 分
  その他補正
 • sec:UTCの秒
  説明
  省略元の値
  0~590~59 秒
  その他補正
 • ms:UTCのミリ秒
  説明
  省略元の値
  0~9990~999 ミリ秒
  その他補正

 • 設定後の1970/01/01 00:00:00 UTC からの経過ミリ秒

var date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:06 GMT 789
date.setUTCMinutes(22);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:22:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCMinutes(22, 33);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:22:33 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCMinutes(22, 33, 444);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:22:33 GMT 444

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCMinutes(60);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 05:00:06 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCMinutes(22, 60);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:23:00 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCMinutes(22, 33, 1234);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:22:34 GMT 234

date = new Date(NaN);
console.log(date.setUTCMinutes(22));            // 出力:NaN
console.log(date.setUTCMinutes(22, 33));          // 出力:NaN
console.log(date.setUTCMinutes(22, 33, 444));        // 出力:NaN

Date.prototype.setUTCSeconds【秒設定 (UTC)】

メモ

構文

setUTCSeconds ( sec [, ms ] )

 • sec:UTCの秒
  説明
  省略元の値
  0~590~59 秒
  その他補正
 • ms:UTCのミリ秒
  説明
  省略元の値
  0~9990~999 ミリ秒
  その他補正

 • 設定後の1970/01/01 00:00:00 UTC からの経過ミリ秒

var date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:06 GMT 789
date.setUTCSeconds(16);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:16 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCSeconds(16, 987);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:16 GMT 987

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCSeconds(60);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:06:00 GMT 789

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCSeconds(16, 1234);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:17 GMT 234

date = new Date(NaN);
console.log(date.setUTCSeconds(16));           // 出力:NaN
console.log(date.setUTCSeconds(16, 987));        // 出力:NaN

Date.prototype.setUTCMilliseconds【ミリ秒設定 (UTC)】

メモ

構文

setUTCMilliseconds ( ms )

 • ms:UTCのミリ秒 (省略:元の値 / その他:補正)

 • 設定後の1970/01/01 00:00:00 UTC からの経過ミリ秒

var date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:06 GMT 789
date.setUTCMilliseconds(987);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:06 GMT 987

date = new Date("2001-02-03Z04:05:06.789");
date.setUTCMilliseconds(1234);
console.log(date.toUTCString(), date.getUTCMilliseconds()); // 出力:Sat, 03 Feb 2001 04:05:07 GMT 234

date = new Date(NaN);
console.log(date.setUTCMilliseconds(987));         // 出力:NaN

関連